บ้านโมเดิร์นงบน้อย หลังน้อย

บ้านโมเดิร์นงบน้อย บ้านคู่แฝดใช้ที่ดินเริ่มที่ 35 ตำรวจวา แต่ว่าในทางตรงกันข้าม บ้านเดี่ยวควรมีขนาด ที่ดินมากยิ่งกว่า 50 ตำรวจวา โดยมากพื้นที่ใช้สอยของ 2 แบบบ้านนี้ จะใกล้เคียงกัน แตกต่าง ที่พื้นที่ดินรอบ ตัวบ้านมากยิ่งกว่า