livable house guidelines

จัดสวนหย่อม ง่ายๆ

จัดสวนหย่อม เมื่อเอ๋ยถึงสวน ทุกคนก็ย่อมนึกถึงสนาม แล้วก็ถึงแม้จะเป็นหลักที่จำกัดอย่างสวนหลังบ้าน เราก็สามารถปูต้นหญ้าลงไปได้ หากแม้ใช้ต้นหญ้าจริงชี้นำให้เลือกต้นหญ้ามาเลเซียเพราะเหตุว่าดูแลง่ายโดยไม่ต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆ