ข้อมูล ยื่นภาษีบ้าน

ข้อมูล ยื่นภาษีบ้าน ค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษี

ข้อมูล ยื่นภาษีบ้าน ขายบ้านต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษี หัวหิน Pool villas ถือว่าเป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวกับการค้าขายบ้าน คอนโด ที่ดินและจากนั้นก็อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆแม้กระนั้นผู้ซื้อหลายท่านมักปล่อยปละละเลยสาระสำคัญในส่วนนี้ไป จนกระทั่งกลายเป็นข้างเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป จนกระทั่งทำให้การค้าขายอสังหาฯ บ้าน คอนโด ขาดทุนได้ข้างหลังเสียค่าบริการรวมถึงภาษีไปแล้ว

จุดสำคัญ

ราคาประเมินและก็ราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นราคาที่จะนำไปคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีค้าขายบ้าน คอนโด ที่ดิน SALE VILLA ที่ผู้ขายและก็ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องจ่าย เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียมรวมทั้งภาษีจัดจำหน่าย บ้าน คอนโด ที่ดินผู้ขายจะต้องเสีย ภาษีเงินได้หักในที่จ่าย โดยคิดจากราคาประเมินรวมทั้งปีที่ครอบครอง

วันนี้ DDproperty เชิญชวนคุณมาทำความเข้าใจว่าขายบ้านจึงควรเสียภาษีอากรอะไรบ้าง Pool villas และก็เรื่องค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีสำหรับในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดเหตุ

ราคาประเมินเป็น?

ราคาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคากึ่งกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการคิดค่าธรรมเนียมและจากนั้นก็ภาษีจาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินใหม่ทั่วประเทศทุกๆ4 ปี ซึ่งราคาประเมินบางครั้งอาจจะสูงหรือน้อยกว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนจริงก็ได้ Villas Phuket หากแม้โดยส่วนมากแล้วราคาประเมินจะต่ำกว่า

ราคาท้องตลาดซึ่งก็คือ?

ราคาที่ใช้สำหรับในการจำหน่ายกันจริง ซึ่งจะสอดคล้องกับอุปสงค์รวมทั้งอุปทานของตลาดในแต่ละขณะ VILLA FOR RENT มีการปรับพฤติกรรมตามภาวการณ์ค่าครองชีพอยู่เป็นประจำเวลา ราคาตามท้องตลาดก็เลยมักสูงยิ่งกว่าราคาประเมิน

ข้อมูล ยื่นภาษีบ้าน

รายจ่ายเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์

ขายบ้านจึงควรเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่ายังชีพสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องจ่าย PHUKET VILLA ประกอบไปด้วย 4 รายการ ดังเช่นว่า ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษีเงินได้ แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาทำความรู้จักกันไปทีละส่วนกัน

1.ค่าธรรมเนียม 2%

สำหรับในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์จำต้องเสียค่าบริการเมื่อใดก็ตามสมัครสมาชิกโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 2% Pool Villa จากราคาประเมิน ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นหรือการผ่อนปรนใดๆแล้วก็เพื่อความเที่ยงตรงระหว่างคนซื้อและคนขายมักนิยมแบ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แต่ละฝ่ายตั้งรับผิดประทับใจคนละครึ่งเป็น หมู่บ้านจัดสรรจังหวัดภูเก็ต ผู้ใช้ค่าธรรมเนียมจ่าย 1% และก็คนขายจ่ายค่าธรรมเนียม 1% เท่าๆกันโดยให้เจาะจงในข้อตกลงจะซื้อจะขาย

2.ค่าอากร 0.5%

ค่าอากรแสตมป์ที่คนขายต้องเสียในวิธีการขึ้นทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ตรองจากราคาประเมินรวมทั้ง วิลล่าภูเก็ต ราคาตามท้องตลาดร่วมกันโดยเลือกใช้ราคาที่สูงกว่ามาคำนวณในอัตรา 0.5%

เท่าๆกับว่าคนขายจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ200 บาท โดยคนขายจะเป็นข้างจ่ายฝ่ายเดียว POOL VILLA PHUKET และจะได้รับเว้นเสียแต่ค่าอากรต่อเมื่อต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาท้องตลาดสังกัดว่าราคาใดสูงยิ่งกว่า

อย่างไรก็ดีมีการเว้นเสียแต่เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในเรื่องที่ผู้ขายครอบครองอสังหาฯ Sale Villas Phuket (RU) นานเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลายาวนานกว่า 1 ปี ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน หรือเป็นอสังหาฯ ที่ได้มาโดยมรดก

4.ภาษีรายได้หักในที่จ่าย

เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์จะนับเป็นรายได้แก่คนขาย ก็เลยต้องเอามาคำนวณเป็นรายได้พึงจะประเมินที่จะจำเป็นต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักในที่จ่าย ดังนั้นรายการจ่ายในส่วนนี้คนขายก็เลยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับผิดถูกอกถูกใจเองทั้งผอง ภาษีเงินได้จะพินิจจากราคาประเมินรวมทั้งจำนวนปีที่ถือสิทธิ์

จำนวนปีที่ครอบครองนั้นจะนับตามปีบัญชี โดยหนึ่งปีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 PHUKET VILLA เดือนมกราคมไปตราบจนกระทั่ง 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน การขายของภายในปีเดียวกันนับเป็นการครอบครอง 1 ปี ถ้าหากครองตั้งแต่ธ.ค.ปีนี้ถึงมี.ค.ปีหน้าก็ให้นับเป็นครอบครอง 2 ปี

สามารถคำนวณรายได้โดยนำราคาประเมินคูณกับจำนวนร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีตามจำนวนปีที่ครอบครองตามอัตรา Sale Villas Phuket (RU) ที่แสดงในตารางจะได้จำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้ทั้งสิ้น จากนั้นเอามาหารด้วยจำนวนปีที่ครอบครองจะได้จำนวนเงินถึงที่กะไว้ควรต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะจะต้องจ่ายต่อปี

ข้อมูล ยื่นภาษีบ้าน
ระยะเวลาถือครองเงินได้นำมาควรณภาษีอากร
1 ปี8
2 ปี16
3 ปี23
4 ปี29
5 ปี35
6 ปี40
7 ปี45
มากกว่า 8 ปี50

ยกตัวอย่าง ขายบ้านที่ถือสิทธิ์มาตั้งแต่ พ.ย. 2556 ถึงมกราคม 2559 โดยแพงประเมิน 4 ล้านบาท buy villa phuket กรณีนี้ช่วงเวลาถือครองพอๆกับ 4 ปี

 • รายได้ทั้งผองที่จำเป็นต้องเอามาคำนวณภาษี = ราคาประเมิน (บาท) x POOL VILLA PHUKET จำนวนร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีในการครอง 4 ปี (%)
 • รายได้ทั้งผองที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี = 4,000,000 x 29%
 • รายได้ทั้งสิ้นที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = 1,160,000 บาท
 • จำนวนเงินถึงที่กะไว้จะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำเป็นต้องจ่ายต่อปี = รายได้ทั้งหมดทั้งปวงที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี (บาท) / ปริมาณปีถือสิทธิ์ (ปี)
 • จำนวนเงินพอดีจะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะต้องจ่ายต่อปี = 1,160,000 / 4
 • จำนวนเงินถึงที่เหมาะจำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี = 290,000 บาท
 • นำจำนวนเงินเหมาะจะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะต้องจ่ายต่อปีมาคำนวณภาษีหักในที่จ่ายต่อปีตามอัตราภาษี ดังต่อไปนี้
 • งินได้ 150,001 – 300,000 เสียภาษีอากรรายได้ 5%
 • จากจำนวนเงินถึงที่กะไว้จะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี 290,000 บาท PHUKET VILLA สามารถคำนวณภาษีรายได้ดังต่อไปนี้
 • ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี = 290,000 x 5%) = 14,500 บาท
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งปวง = ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี (บาท) x ปริมาณปีถือสิทธิ์ (ปี)
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งสิ้น = 14,500 x 4
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งผอง = 58,000 บาท

กรณีคนขายเป็นนิติบุคคลจำต้องเสียภาษีอากรรายได้นิติบุคคล

ในกรณีที่คนขายเป็นนิติบุคคลจะไม่ใช้การคำนวณภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามกรรมวิธีข้างต้น แม้กระนั้นให้คิดภาษีในอัตราร้อยละ 1 ของราคาท้องตลาด RENT AND BUY VILLA PHUKET หรือราคาประเมินขึ้นกับราคาใดสูงขึ้นมากยิ่งกว่า และไม่นำปริมาณปีที่ถือสิทธิ์เข้ามาตรึกตรองคำนวณภาษีเลย

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.