Applied Thai style house

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ อุปกรณ์มุงหลังคาบ้าน เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของบ้านที่จำต้องศึกษาเล่าเรียนให้ดี อีกทั้งเรื่องรูปลักษณ์ คุณลักษณะ สี ไปจนกระทั่งขั้นตอนจัดตั้ง โดยธรรมดาการเลือกทรงหลังคา จะเลือกกันตั้งแต่ ขั้นตอนดีไซน์ แต่ว่าเจ้าของบ้านยังสามารถเลือกสิ่งของ รุ่น และก็แบรนด์วันหลังปฏิบัติงานก่อสร้างได้ บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ ตอนนี้สิ่งของหลังคา มีให้เลือกหลายชนิดขอรับ ทั้งยังคอนกรีต เส้นใยปูนซีเมนต์ เซรามิก ยางมะตอย ไม้ โลหะและก็ดินเผา แต่ละอุปกรณ์ล้วน มีคุณลักษณะไม่เหมือนกัน ออกไป

Japanese wooden house

บ้านไม้กลิ่นญี่ปุ่น

บ้านไม้กลิ่นญี่ปุ่น สิ่งของผิวบ้านที่กลมกลืนเหมาะ กับบริบท เมื่อมองผ่านเข้าไป กึ่งกลางของที่ดินเว้น ช่องว่างไว้ เป็นลานด้านในกว้างๆที่เป็นหัวใจหลักของทุกพื้นที่ เพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นสวนแล้ว ยังช่วยกระจายแสง ดักลม ยังมีทางลัดที่น่าอภิรมย์ ไปยังฟังก์ชันของบ้าน