ทาวน์เฮาส์แฝด

ทาวน์เฮาส์แฝด ในประเทศไทยทาวน์โฮม โดยชอบด้วยกฎหมายควรมีลักษณะดังต่อไปนี้หมายถึงหน้ากว้างขั้นต่ำ 4 เมตร มีพื้นที่ว่างข้างหน้า ระหว่างแนวรั้วหรือเส้นเขตที่ดินกับแนวฝาผนังบ้าน กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร มีพื้นที่ว่างข้างหลังไม่น้อยกว่า 2 เมตร

บ้านเมทัลชีท

บ้านเมทัลชีท อุปกรณ์ด้านนอกย้ำความง่ายและก็ทนอย่าง Porcelain บล็อก เมทัลชีทสีดำเพิ่มเติมความเข้มให้บ้านมองล้ำสมัยหาบทสรุปด้วยกันอีกทั้งวางแบบ ฟังก์ชัน งบประมาณ และก็จุดเด่นข้อเสียในขณะนี้และก็ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากนั้นค่อยลงลึกในเนื้อหาและก็สิ่งของ จนถึงออกมาเป็นส่วนประกอบของ “บ้าน” ที่พวกเราจะสัมผัสแล้วก็มองเห็นวันแล้ววันเล่า