Victorian house style

บ้านสไตล์วิกตอเรียน

บ้านสไตล์วิกตอเรียน สถาปัตยกรรมวิกตอเรียในอเมริกามิได้มีเพียงแค่ต้นแบบเดียว แต่ว่ามีแบบอย่างการออกแบบหลายแบบซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติเฉพาะของตน สมัยวิกตอเรียเป็นตอนตอนที่ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีท้องนาถวิกตอเรียที่อังกฤษในปี พุทธศักราช 2380

Country house building ideas

บ้านสไตล์คันทรี

บ้านสไตล์คันทรี บ้านสไตล์คันทรี่นั้นบอกถึงบุคคลิกลักษณะของผู้ครอบครองได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเหตุว่าแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์บันเทิงใจ รวมทั้งรักบ้านนอก รวมทั้งที่สำคัญเป็น บ้านสไตล์นี้ เป็นบ้านที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เปิดรับ ยินดีต้อนรับแขกแขกเสมอ