Build a house with a budget of 4 thousand

สร้างบ้านงบ 4 หมื่น

สร้างบ้านงบ 4 หมื่น ถ้าหากบ้านมีพื้นที่จำกัดหรือปรารถนากระชับพื้นที่บ้าน การออกแบบตัวบ้านให้มีฟังก์ชันนานาประการ แล้วก็เป็นส่วนเดียวกับตัวบ้าน ก็จะช่วยอดออมพื้นที่และก็ตัดงบประมาณเมื่อเทียบกับการมาทำเพิ่มอีกวันหลัง มาดูไอเดียการออกแบบฟังก์ชัน 2 in 1 กัน