house sales techniques

เทคนิคขายบ้าน

เทคนิคขายบ้าน ในวันที่นัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ คำสัญญาจะซื้อจะขายต้องกำหนดวันที่นัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ โดยจำต้องเผื่อเวลาสำหรับในการยื่นขอสินเชื่อรวมทั้งตรวจทานบ้านด้วย แม้ข้อตกลงจะซื้อจะขายไม่มีทางนัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ ข้อตกลงนั้นก็จะแปลงเป็นสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะไปโดยปริยาย