Landscaping in the housing estate

จัดสวนในบ้านพื้นที่น้อย

จัดสวนในบ้านพื้นที่น้อย ซึ่งคุณประโยช์จากการจัดและตกแต่งสวน ด้านในรอบๆบ้านนั้น เป็นประโยชน์ล้นหลาม อีกทั้งให้ความสวย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าชื่นชม พูลวิลล่า ใช้สำหรับเพื่อการพัก ต้อนรับแขก เครือญาติ เพื่อนแล้ว ยังเป็นส่วนช่วย สำหรับเพื่อการจัดรูปทรงรอบๆบ้าน รวมทั้งเป็นน่าตา ให้กลับไปอยู่ที่บ้านอีกด้วย ซึ่งจริงๆสวนพันธุ์พืชยังเป็นประโยชน์ฯลฯ ดุจได้แก่จะยกตัวอย่างออกมาเป็น 10 ข้อของผลดี สำหรับการจัดสวนที่บ้าน