simple front yard landscaping

จัดสวนหน้าบ้าน เรียกทรัพย์ ได้ง่ายๆ

จัดสวนหน้าบ้าน เรียกทรัพย์ ตามศาสตร์การจัดและตกแต่งสวนหน้าบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย คุณไม่ทุ่มเทสร้างอาคารบ้านเรือนหรือตีสิ่งนั้น ทำลายสิ่งนี้ สื่งที่จะต้องมีก็คือพื้นที่สีเขียวให้มีธรรมชาติปิดล้อมบ้านในตัวบ้าน ไม่ว่าตัวบ้านจะมีพื้นที่มากมายน้อยเพียงแค่ใด ไม่ใช่ปัญหาหลัก พวกเรานำศาสตร์ฮวงจุ้ยแบบง่ายๆ