บ้านทรงกล่อง

บ้านทรงกล่อง ชอบเก็บกักความร้อนเอาไว้ภายในเพราะว่าพื้นที่ใต้หลังคามีความสูงไม่มากมาย ความร้อนก็เลยลอยตัวขึ้นสูงมิได้แล้วก็ระบายออกได้ยาก บางทีอาจจะต้องจัดตั้งช่องลมช่วยระบายร่วมด้วย