ชี้เป้า บ้านไม้สไตล์ยุโรป

บ้านไม้สไตล์ยุโรป ได้รับอิทธิพลมาจากบ้านทรงยุโรปสไตล์คลาสสิก นิยมตกแต่งด้วยไม้ หรือสิ่งของชดเชยไม้ฉลุลาย จุดแข็ง ของบ้านทรงยุโรปสไตล์นี้ เป็นมีระเบียงกว้างและก็มีฝาผนังไม้ซ้อนทับฝาผนังคอนกรีต