Point out the goal of a 2-storey house

รีโนเวทบ้าน 2 ชั้น ด้วยตัวเอง

รีโนเวทบ้าน 2 ชั้น Design & Build เป็นลักษณะที่ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นรายเดียวกัน หรือที่เรียกทั่วๆไปว่า “Turn Key” เป็นแนวทางที่สบายต่อเจ้าของบ้าน เพราะเหตุว่าจะติดต่อกับคนประสานงานรายเดียวตั้งแต่เริ่มวางแบบจนถึงปรับแก้บ้านเสร็จ