Decorate a small but luxurious bedroom

แต่งห้องนอนแบบ มินิมอล

แต่งห้องนอนแบบ มินิมอล ถ้าจะให้ความหมายคำว่า Minimal (Minimalism) ให้เห็นภาพได้เด่นชัดที่สุด บ้าน ผู้คนจำนวนมากคงระลึกถึงคำว่า “Less is more” หรือ “น้อยแม้กระนั้นมากมาย”