planting pergola on the wall

ข้อควรรู้ก่อนการปลูกต้นไม้

ข้อควรรู้ก่อนการปลูกต้นไม้ แบบอย่าง ของการจัดตกแต่งสวน ที่นิยมประยุกต์ใช้ สำหรับเพื่อการตกแต่งบ้าน รอบๆแนวกำแพง รวมทั้งตามแนวรั้วบ้านสูงที่สุด เป็นการแต่งสวนปลูกต้นไม้ทรงสูงตามแนวกำแพง ให้เป็นรั้วต้นไม้ธรรมชาติ ซึ่งสามารถปิดบังสายตา รวมทั้งกันความเป็นส่วนตัว ของพื้นที่ ในบ้านจากด้านนอก