DENIM Jatujak

DENIM Jatujak

DENIM Jatujak อีกทั้งโครงงานจากภาครัฐและก็ภาคเอกชน ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นโครงงานปรับปรุงทางคมนาคมและก็อสังหาริมทรัพย์จำพวกอาคารสำนักงาน ทำให้ ทำเลที่ตั้งจตุจักร