market villa online

market villa online

market villa online ธุรกิจครบถ้วน ถึงแม้การขยายสาขาซูเปอร์มาร์เก็ต รับรองว่าไม่ชะลอ โดยปีนี้ยังคงวางเป้าหมายเปิด 4-5 สาขา ลงทุนเฉลี่ยน 30-40 ล้านบาทต่อสาขา จะให้น้ำหนักลงทุนตอนไตรมาส 3 ซึ่งเป็นจังหวะที่บริษัทมีความสามัคคีทุกด้าน แล้วก็จะย้ำสถานที่จ.กรุงเทพฯ เป็นหลัก