สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน มั่นคง ปลอดภัย 100%

สินเชื่อบ้าน ออมสิน ปี64 จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่พักที่อาศัยของธนาคารชาติ ทำให้ธนาคารพาณิชย์จำเป็นที่จะต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้นทำให้คนโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว แบงค์ของภาครัฐ POOL VILLA PHUKET ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลือกของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสินเชื่อ หรือกู้บ้านได้ยาก

โดยในขณะนี้ทางแบงค์เมืองอย่างธนาคารออมสิน ออกแบบ บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) และก็ได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการและแพ็กเกจที่มอบโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากเท่าไรนัก รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่านมาตรการต่างๆดังนี้

สินเชื่อบ้าน DREAM HOMES BY GHB

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB หรือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก Sale Villas Phuket (RU) หรือเพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร

ช่วงเวลาผ่อน

– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี POOL VILLA PHUKET นอกจาก กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2564 ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 PHUKET VILLA (ดังต่อไปนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเจาะจงขณะหมดโครงการก่อนกำหนด ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร

พสกนิกรปกติที่แก่ไม่เกิน 55 ปี และก็ ขายวิลล่าจังหวัดภูเก็ต รวมสินเชื่อบ้าน ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับลูกที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่แก่ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ไม่มีเรื่องราวผ่อนหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วก็สถาบันการเงินอื่น

– ลูกที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน (กขั้น.) RENT AND BUY VILLA PHUKET หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการค้นคว้าที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึกหรือแฟลต buy villa phuket โดยหลักการันตีที่เอามาขอกู้จำเป็นต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน (บ้านมือชั้นยอด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท
– ขณะผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี RENT AND BUY VILLA PHUKET เว้นแต่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ ขายบ้านจังหวัดภูเก็ต หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 75 ปี
– อัตราค่าดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)

ขณะยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิถานายน 2564 ขายวิลล่าภูเก็ต และทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2564

สินเชื่อบ้าน ออมสิน
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1– เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้ากู้ 1.5 ล้านบาท เงินงวดเริ่มเพียงแต่ 5,200 บาทต่อเดือน

บ้านล้านข้างหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บริษัท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการเสนอกลยุทธ์ ล้านด้านหลังระยะที่ 2 ขายบ้านภูเก็ต เพื่อช่วยปรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในระดับราคาที่ควรและไม่เป็นหน้าที่รับผิดชอบมาก

โดยเนื้อหาแผนการบ้านล้านข้างหลังระยะที่ 2 พื้นฐาน มีดังนี้

– วงเงินสินเชื่อราว 30,000-50,000 ล้านบาท
– ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
– อัตราค่าดอกเบี้ยคร่าวๆ 2% โดยวงเงินผ่อนชำระอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน
– อัตราผ่อนชำระคงเดิม 10 ปี
ดังต่อไปนี้ จะมีการเสนอโครงงานให้คณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไตร่ตรองอนุมัติ บ้านและสวน ก่อนเสนอห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นชอบต่อไป คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในทันทีทันใดด้านหลัง คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ หรือหลังจากแผนการบ้านล้านด้านหลังระยะต้นจบในสิ้นเดือนเดือนธันวาคม 2564

เอกสารส่วนตัว

– บัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
– ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน Sale Villas Phuket (RU)
– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้าหากมี)
– สำเนาใบแปลงชื่อ-สกุล (หากมี)
– สำเนาบัตรประชาชนคู่ชีวิต (หากมี)

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน
– สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
– หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
– ภาพถ่ายกิจการค้า
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน

– สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย/คำสัญญามัดจำ/สัญญาเช่าซื้อ ซื้อวิลล่า ภูเก็ต การเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือเจ้าของห้องเช่า/อช.2 ทุกหน้า
– ใบอนุมัติก่อสร้าง/เพิ่มเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณก่อสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก บ้าน เพื่อใช้ประกอบพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **

ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 ธ.ค. 2563-30 เดือนธันวาคม 2564 วิลล่าราคาถูกภูเก็ต (ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับในการระบุช่วงเวลาหมดแผนการก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว เหตุเพราะมีวงเงินจำกัด ตั้งเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

Related Posts

house sales techniques

เทคนิคขายบ้าน

เทคนิคขายบ้าน ในวันที่นัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ คำสัญญาจะซื้อจะขายต้องกำหนดวันที่นัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ โดยจำต้องเผื่อเวลาสำหรับในการยื่นขอสินเชื่อรวมทั้งตรวจทานบ้านด้วย แม้ข้อตกลงจะซื้อจะขายไม่มีทางนัดหมายโอนกรรมสิทธิ์ ข้อตกลงนั้นก็จะแปลงเป็นสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะไปโดยปริยาย

Buying a house the easy way

ซื้อบ้านเงินสด

ซื้อบ้านเงินสด ในระหว่างยื่นขอสินเชื่อกู้บ้าน ผู้บริโภคก็จำเป็นต้องลุ้นผลว่าแบงค์จะอนุมัติสินเชื่อให้ไหม และก็ช่องทางที่จะกู้บ้านไม่ผ่านก็บางทีอาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นกับหลักการด้านการเงินของแบงค์ที่ขอยื่นกู้ แต่ว่าสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเงินสดนั้น ไม่ต้องลุ้นอะไรเลย เนื่องจากขอเพียงแค่มีเงินพร้อมจ่าย คนขายก็พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้

Villa Sumalee

ซื้อบ้านภูเก็ต โครงการไหนดี

ซื้อบ้านภูเก็ต โครงการไหนดี โครงงานเป็นที่พักอาศัยชนิดทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น รวมทั้ง ตึกพานิชย์ 3 ชั้น โฉนดที่ดินเลขที่ 13678 เลขที่ดิน 282 หน้าตรวจสอบ 15007 พื้นที่โครงงาน 20 ไร่ 27.5 ตารางวา

home loan documents

เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน แบงค์จะเล็งไปที่บัญชีธนาคารของพวกเรา เพื่อพินิจพิจารณาการกระทำการใช้จ่ายของพวกเรา คุณลองนึกภาพได้ว่า แบงค์จะวางใจคนแบบใด ระหว่างผู้ที่มีรายได้ไม่บ่อยนัก บางเดือนมากมาย บางเดือนน้อย แล้วกดเงินบ่อยครั้ง

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ผู้ครอบครองควรจะถ่ายรูปรูปมุมต่างๆในบ้าน หรือ ห้องก่อนที่จะผู้เช่า จะเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย เพื่อใช้ตรวจตราภาวะข้าวของแล้วก็ภาวะภาย ในเมื่อผู้เช่า ย้ายออกไปว่า มีอะไรทรุดโทรมเสียหาย และก็ผู้เช่าจำต้องรับผิดชอบเช่นไร

ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไร ระบบจะเป็นผู้ คำนวณภาษี ให้เอง ภายหลังคุณกรอกข้อมูล จำนวน ที่ผ่านมา ครบแล้ว ระบบจะคำนวณจำนวนออกมา พร้อมกล่าวว่าจำต้อง “จ่ายเพิ่มเติมอีก” เท่าไร โน่นเป็น พวกเราจะต้องส่งเงินภาษี เพิ่ม ตามปริมาณ ที่โล่งแจ้งในหน้าคำนวณภาษีนี้ หรือ “จ่ายไว้เกิน” เท่าไร คือ พวกเราจะได้เงินภาษีคืนนั่นเอง